GMD


Globaal Medisch Dossier

Waarschijnlijk hoorde u reeds van het globaal medisch dossier via je ziekenfonds of andere informatiekanalen. Toch willen wij langs deze weg het globaal medisch dossier nog even in de kijker stellen.  

Je huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van je GMD, dit is je  Globaal Medisch Dossier.    

Het verzamelen van al je medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor je gezondheid.  Je huisarts is het best geplaatst om een verwijzing "op maat" te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, je huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.  

Voor het bijhouden en coördineren van je dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Deze wordt in onze praktijk geïnd via het systeem van de derde betaler. Concreet betekent dit dat u éénmaal per kalenderjaar een document dient te ondertekenen waarin u uw ziekenfonds vraagt de vergoeding voor het GMD rechtstreeks over te maken aan uw huisarts.

Vanaf dat ogenblik geniet u 30 % vermindering op het remgeld voor elke raadpleging en huisbezoek bij je huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op je vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING