In onze praktijk werken drie huisartsen en een praktijkassistente : Dr. Caroline Van Deyck, Dr. Johan Janssens, Dr. Julie Cottem en Marina Moens.

Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken nuttig is, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen wij onze ervaringen.

Op deze manier proberen wij onszelf te beschermen tegen de hoge werkdruk en de zware eisen die aan ons beroep worden gesteld.

Uiteraard behoudt elke patiënt het recht op vrije keuze van arts. Het kan echter zijn dat u geholpen wordt door een andere arts dan die van uw keuze nl. in de volgende omstandigheden :

·  ‘spoedgevallen’: worden door de snelst beschikbare arts behandeld.

·  bij ‘afwezigheid’: door vakantie, ziekte, bijscholing,...     

·  agenda van de arts is ‘volzet’.

Wij werken wel samen met hetzelfde medische dossier, overleggen dagelijks en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking

I BUILT MY SITE FOR FREE USING